På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.


Ansøgning

Hvad skal en ansøgning til TUUF indeholde?  

Ansøgningens indhold

• Ansøgningen skal indeholde projekttitel, budget, arbejds- og tidsplan

• Navn og adresse samt e-mail på ansvarlig person

• Budgettet skal indeholde samlede udgifter og være specificeret

• Redegørelse for hvilken betydning og anvendelsen af projektet vil få for dansk træ- og møbelindustri

• Søges der om støtte til anskaffelse af udstyr, skal det fremgå, hvorledes dette tænkes anvendt efter afslutning af projektet

• Oplysning om der er søgt eller opnået støtte fra anden side

Ansøgningsfrist TUUF

Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før bestyrelsesmødets afholdelse.

Der holdes 4 årlige bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 11. juni 2019.

Ansøgninger skal være Fondens sekretariat i hænde senest den 21. maj 2019:
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

e-mail: tuufdi.dk eller loludi.dk

 TUUF 1787 København V. Tel: 3377 3434 Fax: 3377 3300 tuufdi.dk